Home Yönetim Kurulu Av. Dr. Zuhal BEREKET BAŞ

Av. Dr. Zuhal BEREKET BAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Zuhal Bereket Baş, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olmuş ve 1993 yılında  Danıştay 10. Dairesi’nde Tetkik Hâkimi olarak göreve başlamıştır. 1999-2000 yılları arasında Danıştay nezdinde görev yaptığı dönemde, “Fransız Danıştay’ı ve Paris İdare Mahkemesi’ne Türk Danıştay’ını temsilen hâkimlik ve araştırma” yapmak üzere Paris’te görev yapmıştır. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisans derecesini “Hukukun Genel İlkeleri ve Danıştay” başlıklı  tezi ile tamamlamıştır. 2002 yılında ise “İdarenin Kusursuz Sorumluluğu” adlı tezi ile aynı bölümde doktora derecesini almıştır. 2005 yılında Danıştay 5. Dairesi’nde Tetkik Hâkimliği yapmakta iken görevden ayrılarak Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. 2005 ila 2011 yılları arasında Bulut Hukuk Bürosu’nun yönetici ortağı olarak görev yapmasını takiben Eylül/2011’de Vizyon Hukuk Bürosunu kurmuş olup halen Vizyon Hukuk Bürosunda Kurucu/Yönetici Ortak olarak çalışmaya devam etmektedir. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesidir.