Home Yönetim Kurulu Dr. Zeynep Nihal AYDINOĞLU YALÇIN

Dr. Zeynep Nihal AYDINOĞLU YALÇIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Nihal Aydınoğlu Yalçın, 2010 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2011 yılında Ankara Barosu’nda staj eğitimini tamamlayan Aydınoğlu Yalçın, aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamış ve “Özel Kişiler Tarafından Yürütülen Kamu Hizmetlerinde İdarenin Gözetim ve Denetim Yükümlülüğü teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013 – 2021 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku kürsüsünde araştırma görevliliği yapmış; 2020 yılında “Türk ve Alman Hukukunda İdare Hukuku Boyutuyla Yenilenebilir Enerji Üretimi” başlıklı doktora teziyle doktor unvanını almıştır. Doktora eğitimi sırasında Heidelberg Ruprecht Karls Üniversite’nde, misafir akademisyen olarak bulunmuş ve Alman Hukukunda yenilenebilir enerji üretimi üzerine araştırma yapmıştır. 2022 yılından itibaren Kırıkkale Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlayan Aydınoğlu Yalçın’ın, bir monografisi, idare ve idari yargılama hukuku alanına ilişkin makaleleri bulunmaktadır. Aydınoğlu Yalçın, Almanca ve İngilizce bilmektedir.