Mağaza

HomeYayınlarMakalelerMüstakil Elektrik Depolama Tesisi Başvurularının Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Önlisans Başvurularına Dönüştürülmesinin Hukuki Çerçevesi