Mağaza

HomeYayınlarMakalelerElektrik Piyasasında Üç Ay Süreyle Yeni Tüketici Kayıt Yasağına İlişkin Hükmün Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi