EĞİTİMLER

Elektrik Piyasasında Rekabet Hukuku Uygulamaları Eğitimi (Tamamlandı)

Elektrik Piyasasında Rekabet Hukuku Uygulamaları Eğitimi 09-10 Şubat 2015 Tarihinde, TBB Litai Hotel/ANKARA 'da Yapıldı.

GİRİŞ

1994 yılında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’la birlikte uygulanmaya başlayan rekabet hukuku aradan geçen yıllar içinde gitgide daha etkin bir uygulama alanı bulmaktadır.

Türkiye enerji sektöründe uzun süredir devam eden serbestleşme ve özelleştirme faaliyetleri çerçevesinde piyasalarda yaşanan hızlı değişimin tüm hızıyla sürdüğü görülmektedir. Şeffaf, güçlü, istikrarlı ve rekabete dayalı enerji piyasalarının kurulmasını amaçlayan bu regülasyon hareketi sürerken tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de Rekabet Kurulu önemli kararlarıyla sürece katkıda bulunmuştur.

2000 yılından sonra başta elektrik piyasasında olmak üzere yürürlüğe giren çeşitli sektörel düzenlemeler ile serbest piyasa dönemi başlamıştır. Aynı dönemde Avrupa Birliği’nde de Komisyonunun özellikle 2005 yılından sonra enerji sektörü ile çok yakında ilgilendiği görülmektedir. Komisyon, enerji sektöründe yürüttüğü sektörel incelemenin yanı sıra, 3. Enerji paketinin kabulüne kadar geçen süreç içerisinde sayısız enerji şirketine karşı çeşitli soruşturmalar yürütmüş ve birçoğu ulusal şampiyon olan anılan teşebbüslere yüksek para cezaları uygulamıştır. Bu dönemin izlerini 3. Enerji Paketinden de görmek mümkündür.

Serbest piyasa dönemine geçişin zorluklarının hissedildiği ve özelleştirmelerin sürdüğü bu dönemde Rekabet Kurulu’nun özellikle genel ilkelerin belirlenmesi ve piyasa işleyişine yönelik olmazsa olmaz unsurların tespiti ile yetindiği görülmektedir. Ancak bu ilk dönem rekabet hukuku uygulamalarının sektörün gelişimine bağlı olarak değişmeye başladığı görülmektedir. 2008 yılından itibaren elektrik dağıtım özelleştirmeleri hakkındaki kararlarla başlayan ve TÜPRAŞ’a verilen ve bir teşebbüsse verilmiş en yüksek para cezası olarak tarihe geçen kararı ile devam eden dönemde ise daha etkili bir rekabet hukuku uygulamasının uygulandığı görülmektedir.

Bu eğitimin amacı hızlı bir değişim içerisinde olan enerji sektöründe ayak sesleri yakın dönemdeki kararlardan duyulmakta olan rekabet hukuku uygulamalarının aydınlatılmasıdır. Özellikle mehaz mevzuat olan Avrupa Birliği rekabet hukuku uygulamaları çerçevesinde Türkiye perspektifinden kararlarla beraber karşılaştırmalı bir şekilde incelenecektir. Özelleştirmelerin tamamlandığı elektrik dağıtım pazarında dağıtım şirketleri bölgesel pazar güçlerinden kaynaklanan hakim durumları, ağırlaştırılmış sorumluluklarını doğurmakta ve bu durum rekabet hukuku açısından daha dikkatli davranma ihtiyacına neden olmaktadır. Yakın zamanda piyasadaki gelişmelere bağlı olarak elektrik üretim, toptan satış pazarlarında ya da doğalgaz ve akaryakıt sektöründe ortaya çıkabilecek hakim durumdaki şirketler de yine kendilerini Pazar güçleri nedeniyle bu ağır sorumluluk altında bulabileceklerdir. Dolayısıyla enerji sektöründe faaliyet gösteren başta elektrik dağıtım şirketleri olmak üzere tüm şirketlerin rekabet hukuku yaptırımlarının farkındalığının artırılması hukuk güvenliklerini sağlayacak niteliktedir. Bu nedenle bu eğitimin başta enerji sektöründeki şirketlerin karar alıcılarına ve çalışanlarına yararlı olacağı düşünülmektedir.

Eğitim Programı   

1. GÜN - 09 Şubat 2015       

09:00-09:30       
Kayıt

09:30-10:45        Rekabet Hukukunda Temel Kavramlar
                              Kartel Yasağı (Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşmalar)

10:45-11:00        Kahve Arası

11:00-12:30        Muafiyet Sistemi
                              Enerji Sektöründe Yatay Anlaşmalar

12:30-13:30        Öğle Yemeği

13:30-14:30        Enerji Sektöründe Dikey Anlaşmalar

14:30-14:45        Kahve Arası

14:45-16:00        Enerji Sektöründe Dikey Anlaşmalar

16:00-16:15        Kahve Arası

16:15-17:00        Rekabet Kurulu'nun Dağıtım Bölgeleri Özelleştirmeleri Işığında Ortak
                              Girişimlerin Koordinasyon Etkisi
                              (Soru / Cevap Bölümü)


2. GÜN - 10 Şubat 2015       


09:30-10:45        Abida 102. Madde ve 4054 Sayılı Kanun'un 6. Maddesi Çerçevesinde Hakim Durumun
                              Kötüye  Kullanılması

10:45-11:00        Kahve Arası

11:00-12:30        Abida 102. Madde ve 4054 Sayılı Kanun'un 6. Maddesi Çerçevesinde Hakim Durumun
                              Kötüye  Kullanılması

12:30-13:30        Öğle Yemeği

13:30-14:30        Birleşme ve Devralmaların Kontrolü

14:30-14:45        Kahve Arası

14:45-16:00       Birleşme ve Devralmaların Kontrolü

16:15-17:00       Rekabet Kurulu Kararları Çerçevesinde Özelleştirmeler
                             Sektör Araştırmaları (Tartışma Bölümü)


Eğitimci

Mert KARAMUSTAFAOĞLU (Rekabet Kurumu, Rekabet Baş Uzmanı)

Kişi başı fiyatı: 0.00 TL + KDV
kişi x 0.00TL = 0 TL + KDV
SATIN AL