EĞİTİMLER

Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Doğal Gaz İletim Eğitimi - ÖN KAYIT

Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Doğal Gaz İletim Eğitimi ÖN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ..

Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Doğal Gaz İletim Eğitimi 12-13 Haziran 2014 Tarihinde, City Hotel / ANKARA 'da Yapıldı.

EĞİTİM PROGRAMI ve EĞİTİMDE İŞLENEN KONU BAŞLIKLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

GİRİŞ

Türkiye Doğal Gaz Piyasası aktör ve çalışanları, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda yapılması planlanan değişiklikler sebebiyle önemli reform beklentisi içerisinde. Doğal Gaz Piyasasının ana aktörü olan BOTAŞ’ın piyasa payının düşürülmesi ve iletim faaliyetlerinin ticaret ve depolama faaliyetlerinden ayrıştırılması özellikle özel sektörün temel talep ve beklentileri arasında yer almakta. 4646 Sayılı Kanunun için görüşülen taslak metinde bu yöndeki hükümlerle birlikte doğal gaz piyasanın liberalleşmesine ilişkin diğer önemli hüküm ve hedeflerin de mevcut olduğu söylenebilir.

Bununla birlikte son yıllarda özel sektör aktörlerinin doğal gaz piyasasındaki faaliyet oranlarının arttığı gözlenmekte. BOTAŞ İletim sistemi üzerinden “taşıtan” sıfatıyla BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nden iletim hizmeti alan sistem kullanıcılarının da sayısı artmış durumda. Tıpkı BOTAŞ gibi özel sektör aktörleri de son derece karmaşık bir işletim sistemine sahip olan ve boru hatları ile doğal gazın adil ve menfaatler dengesi esasına dayalı olarak iletimi esasına dayanan BOTAŞ İletim şebekesi üzerinden ticari faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler.

Şüphesiz bu çok taraflı ve çok kullanıcılı sistemin işletilebilmesi aynı oranda detaylı ve teknik hükümler içeren hukuki metinler ile mümkün. Gerek 4646 Sayılı Kanunun gerekse de bu kanun çerçevesinde çıkarılan ikincil düzenlemeler ve doğal gaz piyasasında da düzenleyici organı olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun karar ve işlemleri bu ihtiyaca cevap vermekte. Bununla birlikte gerek doğal gazın fiziki özellikleri gerekse de iletim şebekesinin teknik vasıfları sebebiyle ilgili mevzuatın uygulanabilmesine ilişkin güçlükler yaşandığı da gözlenmekte. Bu da doğal gaz piyasası aktör ve çalışanları açısından piyasaya ilişkin hukuk metinleri ile birlikte uygulamanın da öğrenilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymakta.

İşte “Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Doğal Gaz İletim Eğitimi” başlığını taşıyan bu program mevzuat ve pratik uygulamaya ilişkin eğitim içeriğiyle bu ihtiyaca cevap vermeyi planlamaktadır. Doğal gaz piyasasının düzenleme (EPDK), iletim Hizmetleri ile üçüncü taraf erişimi (BOTAŞ) ve akademik çalışmalar boyutunda tecrübe sahibi eğitmenlerin vereceği eğitim doğal gaz piyasasının özellikle iletim ve ticaret alanında çalışanlar için tavsiye edilmekte. Bununla birlikte diğer alanlarda çalışanlar için de tavsiye edilmekte.

Eğitim Programı   

1. GÜN - 12 Haziran 2014       


09:00-09:30        Kayıt

09:30-10:45        4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Yeni Tasarı ile Karşılaştırmalı Olarak) – 1
                              Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU

10:45-11:00        Kahve Arası

11:00-12:30        4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Yeni Tasarı ile Karşılaştırmalı Olarak) – 2
                              Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU

12:30-13:30        Öğle Yemeği

13:30-14:30        İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD) – 1
                              Hızır Hakan ÜNAL

14:30-14:45        Kahve Arası

14:45-16:00        İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD) – 2
                              Hızır Hakan ÜNAL


2. GÜN - 13 Haziran 2014       


09:30-10:45        Doğal Gaz Piyasasında Sisteme Erişim ve Sözleşmeler
                              Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU

10:45-11:00        Kahve Arası

11:00-12:30        Doğal Gaz Piyasasında Sisteme Erişim ve Sözleşmeler
                              Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU

12:30-13:30        Öğle Yemeği

13:30-14:30        BOTAŞ İletim Sistemi Üzerinden Ticaret
                              Hızır Hakan ÜNAL

14:30-14:45        Kahve Arası

14:45-16:00        Doğal Gaz İletim Tarifeleri
                              Hızır Hakan ÜNAL


Eğitimciler

Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU (Yıldırım Beyazıt Üni. Hukuk Fakültesi Tic. Huk. Anabilim Dalı Öğr. Üyesi)
Hızır Hakan ÜNAL (BOTAŞ - Uzman)

Kişi başı fiyatı: 0.00 TL + KDV
kişi x 0.00TL = 0 TL + KDV
SATIN AL