ENERJİ HUKUKU DERGİSİ MAKALE ÇAĞRISI

Enerji Hukuku Dergisi, Enerji Hukuku Araştırmaları Enstitüsü tarafından yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. 2012’den bu yana yayımlanmakta olan dergimiz yayın hayatına yeni sayısı ile devam edecektir.

Bu bağlamda dergimiz değerli bilim insanlarının, araştırmacıların, uygulayıcıların enerji hukuku alanında hazırladığı makale, karar incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi, makale çevirisi eserlerine yer verecektir. 

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Yayın Kurulu’nun incelemesine tabiidir. Yayın Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucu yazının yayımlanmasına, yazarından düzeltme istenerek yayımlanmasına veya yayımlanmamasına karar verebilir.

Yazarlar dergimize yayımlarını göndermek suretiyle yayın kurulunun yazılar üzerinde, yazının içeriğini değiştirmemek kaydıyla, derginin niteliğini ve formatını korumak amacıyla, imla kurallarına uygunluk bağlamında edisyon yapma yetkisini kabul ederler. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların yayın kurulunun belirlemiş olduğu formata uygun olması gerekmektedir.

Dergimizin yazım dili Türkçe’dir. Yayın kurulunun uygun gördüğü durumlarda İngilizce yazılar da yayımlanır.

Hakemli çalışmalar, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından belirlenen hakemin uygun görmesi halinde “Hakemli” olarak; hakem tarafından onay almayan makaleler yazarın onayı olması halinde “Hakemsiz” olarak yayımlanır.

Hakem incelemesi için mail ya da herhangi bir yazılı yöntem ile inceleme talebinde bulunulması gerekmektedir. Değerlendirmeye alınan makalelerin yazarları ve hakemlerinin adları karşılıklı olarak gizli tutulur. Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli izinlerin alınmış olması ve çevirilerin orijinal metni ile birlikte gönderilmesi zorunludur.  

Enerji Hukuku Dergisi, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere, kabul edilen yazıların tüm yayın haklarına sahiptir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.

Dergimiz gelecek sayısı için değerli çalışmalarınızı dergi@enerjihukuku.org.tr adresine gönderebilirsiniz. Son gönderim tarihi 30 Eylül 2023’tür.

YAYIN YAZIM KURALLARI

 • İlk sayfada, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş, 100-150 kelime arasında özet (abstract) bulunması gerekmektedir.
 • Makalenin adının ve en az beş adet anahtar kelimelerin Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmesi gerekmektedir.
 • Dergide yayımlanması istenen yazılar ‘Microsoft Word’ formatında dergi@enerjihukuku.org.tr adresine gönderilmelidir.
 • Yazarların iş adreslerinin, iş telefonlarının, sakıncası yoksa cep telefonlarının ve e-posta adreslerinin makalenin sonuna eklenmesi gerekmektedir.

Makale yazılırken;

 • Yazı Karakteri: Times New Roman, 12 punto
 • Sayfa Yapısı: Kenar Boşlukları: Üst 3, Alt 3, Sağ 2, Sol 2 cm
 • Satır Aralığı: Tek satır
 • Paragraf Aralığı: Önce 6nk, Sonra 6nk
 • Hizalama: İki yana yasla
 • Başlık: 14 punto, sayfa ortası, koyu, hepsi büyük harflerle.
 • Yazar Adı: 11 punto, sayfa ortası, koyu, italik.
 • Yazarın Bağlı Olduğu Kurum/Üniversite ve Bölüm: 11 punto, sayfa ortası, italik.
 • Özet: 9 punto, koyu, iki yana dayalı.
 • Bütün makale içi başlıklar ve paragraf başları sola dayalı olmalı, girinti bırakılmamalıdır.
 • Otomatik sayfa numarası ve herhangi bir alt-üst bilgi eklenmemelidir. Metin gövdesinde hiçbir otomatik işlem komutu (dizin girdisi öğesi, otomatik içindekiler, otomatik başlıklandırma, otomatik numaralandırma, otomatik biçimlendirme, otomatik kaynak gösterme veya makro gibi) olmamalıdır.
 • Makale içi başlıklandırmalarda kelimelerin sadece ilk harfi büyük olmalı ve koyu yazılmalıdır.
 • Giriş ve Sonuç başlıklarında herhangi bir numaralandırma olmamalı, diğer makale içi başlıklarda 1., 2., 1.1., 1.2. 1.1.1., 1.1.2. şeklinde numaralandırma takip edilmelidir.
 • Kaynaklar: 9 punto ile aşağıdaki kurallara uygun şekilde yazılacak ve makalenin sonunda yer alacaktır.
 • Dipnotlar: 1, 2 şeklinde numaralandırılacak ve 9 punto ile aşağıdaki kurallara uygun şekilde yazılacaktır.
 • İstenilen özelliklerde olmayan yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Kaynaklar yazılırken aşağıdaki örneklere göre düzenlenmelidir:

 • Eren Fikret, Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhitin Borçları ve Bu Borçların Yerine Getirilmesinin Sonuçları, İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi, Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer (Bankacılık Enstitüsü Yayını) Ankara 1996 (Eren, İnşaat).
 • Eren/Başpınar, Toprak Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2014.
 • Eren Fikret, Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2014 (Eren, Mülkiyet).
 • Tercierr/Favre/ve diğerleri, Les contrats speciaux, éd.4, Geneve/Zurich/Bâle 2009.

Dipnotlar yazılırken aşağıdaki örneklere göre düzenlenmelidir:

 • Kitap: İlk kullanımda; Akçaal, Mehmet; Satıcının Zapttan Sorumluluğu, Ankara 2020.

             İkinci ve sonraki kullanımlarda; Akçaal, Zapt, sh.192.

 • Karar: YHGK, Tarih. 15.12.2010, Esas:2010/13-18, Karar:2010/668 sayılı karar.
 • Web Sayfası: Yale University, “About Yale: Yale Facts”, Erişim: 1 May 2017, https://www.yale.edu/about-yale/yale-fact.