Home İade Koşulları

İADE VE DEĞİŞİM ŞARTLARI

Sitemiz, tüketici haklarını korumayı en öncelikli kuralları arasında tutmaktadır. Bu anlamda, Sitemizde alışverişleriniz sırasında yaşadığınız ürün ve servis kaynaklı her türlü sorun titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, burada iade kabul edilmeyecek koşullar yazılacak

Ancak, yukarıdaki madde kapsamı dışında kalan ürünler için;İade Süresi (Cayma Hakkı) Kaç Gündür?


Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

Söz konusu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir. 

Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından belirtilen süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.enerjihukuku.org.tr web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya sağlanan hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde hizmet bedeli ve teslimat masrafları Alıcıya iade edilir ve alıcı 10 (on) günlük süre içinde hizmeti iade etmekle mükelleftir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.


Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusur oranında Satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Durumlar Nelerdir?


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

c )Hizmetin sağlanması için esas kabul edilen süre geçtikten sonra iade edilmek istenen hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

ç) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 

e) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

f) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Nasıl iade edeceğim?

Öncelikle iade talebinizi bu sayfadaki ürün iade formunu doldurarak tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir. Teknik departmanımız tarafından iade onayının size iletilmesinden sonra onay bilgisi size telefon veya mail yoluyla bildirilecektir