Home Hakkımızda
Türkiye enerji sektörü yapısal olarak 2001 yılından itibaren köklü bir değişime uğramıştır. Rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulmasının hedeflendiği bu dönemde yapılan birçok yasal düzenleme ile enerji piyasası yeniden şekillenmiştir. Bu yeni dönemde enerji hukukunun önemi daha da artmış ve Enerji Hukuku başlı başına bir hukuk disiplini olarak gelişmeye başlamıştır.

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2007 yılında enerji hukukunun gelişmesine, doğal kaynaklar ve enerji konularını çevreyle uyumlu ve etkin şekilde yönetmede kamu ve özel sektör politikalarına katkıda bulunma amacıyla kurulmuştur.

Enstitü, enerji sektöründeki profesyonel yöneticiler ve hukukçular için düzenlediği eğitim programları, konferanslar, sempozyumlar, seminerler, raporlar, yayınlar, kurullarının yaptığı çalışmalar ile güncel ve stratejik konuların işlendiği önemli bir platform haline gelmiştir. Bireyler, kurumlar ve toplum için önem taşıyan ve yararlığı yüksek eğitimler sunmayı hedefleyen Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü, tüm faaliyetlerinde bilimsel yaklaşımı, güvenilir ve tarafsız bilgiyi prensip edinip, en üst seviyede kalite yaklaşımını benimsemektedir.
Misyonumuz

Enerji sektörünü yakından takip ederek, sektörün ihtiyaçlarının tespiti ile mevzuata ve uygulamaya yönelik eğitim programları düzenlemek, enerji sektörünün gelişmesi ve sektördeki yeniliklerin takip edilmesini sağlamaya yönelik yayınlar, raporlar hazırlamak, enerji politikalarının kısa, orta ve uzun vadede ülkemiz menfaatlerine oluşturulmasına yönelik çalışmalara yaparak politika yapıcılara katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Enerji sektöründe insan kaynaklarının yetiştirilmesini, bilginin doğru ve güncel şekilde paylaşılmasını sağlayan en büyük ve en önemli eğitim kurulu olmak, ülkemizin ulusal ve uluslararası enerji politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayan önemli bir düşünce kuruluşu olmaktır.