Enerji Hukuku Dergisi, Enerji Hukuku Araştırmaları Enstitüsü tarafından yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. 2012’den bu yana yayımlanmakta olan dergimiz yayın hayatına kaldığı yerden devam edecektir.

Bu bağlamda dergimiz değerli bilim insanlarının, araştırmacıların, uygulayıcıların enerji hukuku alanında hazırladığı makale, karar incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi, makale çevirisi eserlerine yer verecektir. 

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Yayın Kurulu’nun incelemesine tabiidir. Yayın Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucu yazının yayımlanmasına, yazarından düzeltme istenerek yayımlanmasına veya yayımlanmamasına karar verebilir.

Dergimizin yazım dili Türkçe’dir. Yayın kurulunun uygun gördüğü durumlarda İngilizce yazılar da yayımlanır.

Hakemli çalışmalar, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından belirlenen hakemin uygun görmesi halinde “Hakemli” olarak; hakem tarafından onay almayan makaleler yazarın onayı olması halinde “Hakemsiz” olarak yayımlanır. Hakem incelemesi için mail ya da herhangi bir yazılı yöntem ile inceleme talebinde bulunulması gerekmektedir. Değerlendirmeye alınan makalelerin yazarları ve hakemlerinin adları karşılıklı olarak gizli tutulur. Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli izinlerin alınmış olması ve çevirilerin orijinal metni ile birlikte gönderilmesi zorunludur.  

Enerji Hukuku Dergisi, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere, kabul edilen yazıların tüm yayın haklarına sahiptir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.

Dergimiz 2023/1 sayısı için değerli çalışmalarınızı dergi@enerjihukuku.org.tr adresine gönderebilirsiniz.