LİSANS YENİLEME TALEBİNE İLİŞKİN 

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayı : 30893

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahipleri, lisans yenileme taleplerini yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç dokuz ay önce, lisans sahibinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yazılı olarak başvurmasıyla yapabilecek. Bu süreler,  İthalat (Spot), toptan satış, toptan satış (OtoLNG), iletim (LNG) ve CNG lisansları için en erken bir yıl, en geç üç ay önce olacak şekilde uygulanır.”