Enerji Davaları Sempozyumu II

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü olarak, kuruluşumuzun 10. Yılı etkinlikleri kapsamında ikinci kez gerçekleştireceğimiz “Enerji Davaları Sempozyumu” ile Türkiye’de enerji sektöründe serbestleşmenin başladığı dönemden bu zamana kadarki süreçte meydana gelen yargısal gelişmeler masaya yatırılacaktır. Sempozyuma konuşması olarak alanında deneyim sahibi uzman kişiler katılacaktır. Sempozyumda, yargı ve çevre konusunda çözüm yollarına ilişkin enerji davaları ve bu davalarla ilgili oluşan içtihat ve kararlar tartışmaya ve değerlendirilmeye çalışılacaktır. DEVAMI

ETKİNLİKLER

1 2 3 4 5

Basın Açıklaması

Enstitü Başkanımız Av. Süleyman BOŞÇA'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Basın Açıklaması

15.07.2017 DEVAMI

Enerji Davaları Sempozyumu

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü 10.yılı etkinlikleri kapsamında 16 Mayıs 2017 tarihinde "Enerji Davaları Sempozyumu" düzenlenmiştir

16.05.2017 DEVAMI

Enerji Yatırımlarında Kamulaştırma Çalıştayı

Enerji yatırımları için yapılan kamulaştırma çalışmalarında yaşanan sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla 01.06.2016 tarihinde Ankara’da “Enerji Yatırımlarında Kamulaştırma Çalıştayı” düzenlenmiştir.

01.06.2016 DEVAMI

DUYURULAR

15.08.2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde yer alan “İletim lisansı sahibi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, sisteme giriş ve şebeke işleyiş kurallarını da içeren şebeke işleyişine ilişkin düzenlemeleri ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170815.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170815.htm

09.08.2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun hazırlamış olduğu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170809.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170809.htm

03.08.2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihalesini 3,48 dolar sent/kilovatsaat teklifi ile Siemens-Türkerler-Kalyon ortak girişim grubu kazandı.

31.07.2017

Rüzgar YEKA ihalesi 3 Ağustos'ta yapılacak. http://aa.com.tr/tr/ekonomi/ruzgar-yeka-ihalesi-3-agustosta-yapilacak/872665

28.07.2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#

27.07.2017

1000 MW'lık Rüzgar YEKA Projesi için 4 Alman şirketinin yanı sıra, Amerika, Çin, Danimarka merkezli rüzgar türbini üretiminde dünyada ilk 10'da yer alan şirketlerin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyum Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'ne teklif vermiştir. Kazanan firmalar açık ihale ile belirlenecektir.

26.07.2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlamış olup 14.08.2017 tarihine kadar kamuoyunun görüş ve önerilerini alacaktır. https://lnkd.in/gWiKTB2

25.07.2017

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 2018 yılı yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin başvuru tarihleri hakkında YEGM tarafından duyuru metni yayınlanmıştır. https://lnkd.in/gyEfpXA

25.07.2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları çalışmalarında Güneş Enerjisi sürecinin ardından Rüzgar Enerjisi kısmında 1.000 megavatlık tesis için yarışma tarihi belirlemiştir. İlk teklifler 27.07.2017 tarihinde alınacaktır. Projeyi kazanan firma en az 1 milyar USD tesis yatırımı yapacaktır. İlk defa teknoloji alanında da yerli üretimin gerçekleştirileceği ihale süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK, projenin Türkiye pazarının yanında, bölgede gelişmekte olan ve gelecek için potansiyel konumunda yer alan diğer pazarlara erişim açısından da büyük avantaj sağlayacağını aynı zamanda. Türkiye'nin bu adımlarla güneş ve rüzgar enerjisinde üretim üssü haline geleceğini ifade etmiştir.

03.07.2017

Çeve ve Şehircilik Bakanlığı' nın hazırlamış olduğu yönetmelik ile Çatı üstü Güneş Enerjisi Santrali uygulamalarında ruhsat zorunluluğu kaldırıldı. https://lnkd.in/g9-2t5Y

03.07.2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 8'inci Maddesine İlişkin Hazırlamış Bulunduğu Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır. https://lnkd.in/g9-2t5Y

30.06.2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' nın Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine İlişkin Hazırlamış Olduğu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmıştır. https://lnkd.in/gpD-biU

21.06.2017

35. Bağlantı Bölgesi için RES ihalesi tamamlanmıştır. Bölgedeki 65 MW kapasite tahsisi için 2.90 cent/kWh ile teklifini sunan Enerjisa projeyi kazanmıştır.

12.06.2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu' nun Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında almış olduğu kurul kararı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

18.05.2017

6 ayda bir yayımlanan yarı hakemli Enerji Hukuku Dergisinin 2016/1 sayısı çıkmıştır.

10.04.2017

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ait Güneş Enerjisine Dayalı Çatı uygulamaları için beklenen 10 kW' a kadar tip proje hazırlanması uygun görülen üretim tesislerine ilişkin esas ve usulleri içeren taslak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından duyurulmuştur.http://www.epdk.gov.tr/tr/anasayfa

05.04.2017

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti arasında imzalanan Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi ile İlgili İmzalanan Anlaşma Başbakanlık Genelgesi ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır. https://lnkd.in/gpD-biU

04.04.2017

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Kapasite Tahsis Tablosu-Nisan 2017 yayımlamıştır. Verilere göre lisanssızlar için çağrı mektubu 7.000 MW'a yaklaşmıştır. https://lnkd.in/g6p-etT

01.04.2017

Ekonomi Bakanlığının hazırladığı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede yayımlanmıştır. https://lnkd.in/dMYDPee

30.03.2017

EPDK Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu açıklamalarına ilişkin kurul kararının 12.maddesinin belirli bölümlerinde değişiklik yaparak yeni Kurul Kararı almıştır.

30.04.2015

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:296)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.04.2015 Tarih ve 29342 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

01.04.2015

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 01.04.2015 Tarih ve 29313 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

28.03.2015

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzmanlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.03.2015 Tarih ve 29309 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

19.03.2015

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.03.2015 Tarih ve 29300 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

18.03.2015

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.03.2015 Tarih ve 29299 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

19.02.2015

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.02.2015 Tarih ve 29272 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

04.02.2015

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.02.2015 Tarih ve 29257 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

26.12.2014

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.12.2014 Tarih ve 29217 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

26.12.2014

Elektirk Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.12.2014 Tarih ve 29217 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

26.12.2014

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.12.2014 Tarih ve 29217 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

24.12.2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 5313/2-b Sayılı Kararı 24.12.2014 Tarih ve 29215 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

24.12.2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 5313/1 Sayılı Kararı 24.12.2014 Tarih ve 29215 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

24.12.2014

Su Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM-2014/11) 24.12.2014 Tarih ve 29215 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

24.12.2014

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Veri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  24.12.2014 Tarih ve 29215 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

12.12.2014

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 12.12.2014 Tarih ve 29203 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

12.12.2014

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 12.12.2014 Tarih ve 29203 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

28.11.2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 Tarih ve 5920 Sayılı Kararı 28.11.2014 Tarih ve 29189 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

28.11.2014

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.11.2014 Tarih ve 29189 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

07.11.2014

Enerji piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2014 Tarihli Toplantısında Akaryakıt Fiyatlarının Takibine İlişkin Karar 07.11.2014 Tarih ve 29168 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

13.10.2014

Merhaba,

Enstitümüz Bünyesinde, Enstitümüzün Doğal Gaz Piyasası Hukuku Kurulu Üyesi Hızır Hakan ÜNAL Tarafından Hazırlanan ''Türkiye Doğal Gaz İletim Sistemine Üçüncü Taraf Erişimi 2007-2013'' Raporuna Buradan Ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

Enerji Hukuku Dergisi 6. Sayı İçin Makale Toplanıyor

Enerji Hukuku Dergisi 6. Sayı İçin Makale Alımı Başlamıştır. İlgilenenler Enerji Hukuku Dergisi Yayın İlkelerine Buradan Bakabilir.

EHAE eBülten

Enstitümüzün tarafından hazırlanan eBültenin 8. sayısına buradan ulaşabilirsiniz. Diğer eBültenlerimiz için tıklayınız.

12.07.2014

Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 12.07.2014 Tarih ve 29058 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

04.07.2014

Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 13/6/2014 Tarihli ve 2014/11 Sayılı Kararı 04.07.2014 Tarih ve 29050 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

13.06.2014

Enstitümüz Tarafından Organize Edilen ''Doğal Gaz Piyasası ve Doğal Gaz İletim Eğitimi'' 12-13.06.2014 tarihlerinde City Hotel ANKARA'da yapıldı.

10.06.2014

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364) 10.06.2014 Tarih ve 29026 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

30.05.2014

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.05.2014 Tarih ve 29015 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

27.05.2014

Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği 27.05.2014 Tarih ve 29012 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

17.05.2014

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği 17.05.2014 Tarih ve 29003 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

08.05.2014

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 08.05.2014 Tarih ve 28994 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

25.04.2014

Bu yıl 20. kez gerçekleştirilen ICCI 2014 Kongre ve Konferansı'nda Enstitümüz tarafından, Piyasa Eşleşmesi: Bölgeler ve Kaynak Fiyatları Açısından Türkiye Enerji Piyasasının Gelceği başlıklı özel bir oturum gerçekleştirildi.

22.04.2014

Enstitümüz Tarafından Organize Edilen ''Enerji Yatırımlarında Vergi Teşvikler Eğitimi'' 22.04.2014 Tarihinde TBB Litai Hotel/Balgat/ANKARA'da yapıldı.

04.04.2014

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliği 04.04.2014 Tarih ve 28962 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

02.04.2014

Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları”nın Kabulu 02.04.2014 Tarih ve 28960 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.

27.03.2014

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.30.2014 Tarih ve 28954 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

14.03.2014

Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik 14.03.2014 Tarih ve 28941 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

ENERJİ HUKUKU DERGİSİ

Sayı 2016/1

Enerji Hukuku Dergisi altı ayda bir yayımlanmaktadır. Enerji Hukuku Dergisi'nin çıkan sayılarının içeriğini buradan inceleyeblir ve web sayfamız üzerinden dergiyi satın alabilirsiniz.
GÖZ AT SATIN AL

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ

BİZİ EN YAKINDAN SİZ TAKİP EDİN

Tüm yayın, duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmanızı sağlayacak bu sisteme, aşağıdaki bölüme ad soyad ve ePosta adresinizi yazarak kayıt olabilirsiniz. İstediğiniz zaman e-bülten aboneliğinden ayrılabilirsiniz.